Warunki wynagrodzenia

Kancelaria za prowadzenie sprawy o odszkodowanie od zakładu ubezpieczeń pobiera wynagrodzenie w wysokości 5% od wartości przedmiotu sporu. Jednak w przypadku wygrania sporu, kwota ta jest poszkodowanemu zwracana przez towarzystwo ubezpieczeń tytułem zwrotu kosztów procesu.