Odszkodowania komunikacyjne

Kancelaria Prawna Legartis Radcy Prawnego Ireneusza Wojewody reprezentuje interesy osób poszkodowanych w zakresie dochodzenia odszkodowań od zakładów i towarzystw ubezpieczeniowych. Kancelaria świadczy pomoc w sporach związanych z zaniżeniem odszkodowania lub odmową wypłaty odszkodowania w całości, kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi przyjęcia odpowiedzialności. Spory, o których mowa dotyczą zarówno odszkodowań z polis OC jak i AC. Prowadzone sprawy dotyczą różnych przyczyn odmowy odszkodowania np. zakwalifikowania szkody jako tzw. szkody całkowitej, amortyzacji części zamiennych, stosowania cen tzw. zamienników, zaniżania stawek roboczogodzin zakładów naprawczych itp.