Warunki wynagrodzenia

Kancelaria Prawna Legartis świadczy usługi prawne w oparciu o stawki godzinowe lub miesięczny ryczałt, w zależności od wyboru Klientów. W przypadku zlecenia stałej obsługi prawnej lub powierzenia prowadzenia wielu spraw, dopuszczane są upusty. Wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest wtedy z Klientem w drodze negocjacji.

Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Możliwe są też inne terminy rozliczeń np. zakończenie poszczególnego etapu zlecenia lub wykonanie określonych czynności. Do faktur dołączane są specyfikacje obejmujące wszystkie wykonane czynności. Umożliwia to Klientom weryfikację rozliczeń.