Zamów usługę

W celu złożenia zlecenia windykacji on-line prosimy wypełnić poniższy formularz. Następnie nadawca otrzyma wiadomość zwrotną zawierającą formularz umowy i pełnomocnictwo. Prosimy o przeczytanie i po zaakceptowaniu o przesłanie pocztą wypełnionych dokumentów (w przypadku spółek handlowych prosimy o dołączenie aktualnego odpisu z KRS), wraz z kopiami faktur i innych dokumentów, z których wynika wierzytelność. Z chwilą otrzymania podpisanych dokumentów nastąpi zawarcie umowy windykacji wierzytelności.Wierzyciel:
Adres:
NIP:
E-mail:
Telefon:
Osoba do kontaktu z kancelarią:
Informacje o dłużniku:
Imię i nazwisko / Firma:
NIP:
Regon / Pesel:
KRS / nr w ewidencji / gmina:
Adres:
Inne znane adresy:
Telefon(y):
Email:
Osoba do kontaktu:
Podstawa długu:
Data wymagalności długu:
Kwota główna:
Odsetki:
Pozostałe koszty (sądowe / adwokackie):
Data wezwania do zapłaty:
Załącznik (do 3Mb):
Obsługiwane typy: *.txt, *.rar, *.zip, *.jpeg, *.jpeg, *.png, *.gif, *.doc, *.docx, *.odt, *.pdf, *.xls, *.xlsx
Inne znane informacje (samochody / nieruchomości / kontrahenci):