Biuro windykacji

Biuro Windykacji działające przy Kancelarii Prawnej LEGARTIS prowadzi na zlecenie Klientów windykację wierzytelności. Windykacja składa się z trzech etapów: postępowania polubownego, postępowania sądowego i postępowania egzekucyjnego. Umowa o windykację wierzytelności sformułowana jest w sposób jasny i nie zawiera żadnych ukrytych kosztów. Podstawą wynagrodzenia jest skuteczna egzekucja.

Praktyka dowodzi, że tylko konsekwencja i determinacja prowadzi do skutecznego zaspokojenia roszczenia. Jeżeli wierzyciel nie będzie podejmował działań windykacyjnych lub zatrzyma się w pół drogi, licząc na dobrą wolę dłużnika, nigdy nie odzyska swoich pieniędzy. Natomiast współpraca z profesjonalnym partnerem, zwielokrotnia szanse sukcesu.